Forsiden > Svaleserien > Sand, Sigrun: Ulikhet og fellesskap Flerkulturell pedagogikk i barrnehagen

Klikk for større bilde

Sand, Sigrun: Ulikhet og fellesskap Flerkulturell pedagogikk i barrnehagen
Ulikhet og fellesskap Flerkulturell pedagogikk i barrnehagen


Kr 298,00
Beskrivelse
Ulikhet og fellesskap er ei bok som i første rekke retter seg mot studenter i førskolelærerutdanninga. Den er tenkt som ei fagbok som løfter fram den flerkulturelle pedagogikken i barnehagen.
 
Ulikhet og fellesskap behandler tema som er relevante for pedagogisk arbeid med førskolebarn med ulik sosiokulturell, språklig og etnisk bakgrunn. Sentrale områder blir tatt opp med utgangspunkt i lover, rammer og teoretiske perspektiver. Boka legger vekt på både å presentere den etablerte forståelsen på området og bringe fram nye perspektiver og ny forskning.
 
Ulikhet og fellesskap belyser teorien med eksempler fra praksisfeltet, den bringer mange praktiske ideer til hvordan man kan arbeide i barnehagen og utfordrer leseren med interessante spørsmål til videre refleksjon. Disse eksemplene, ideene og refleksjonsoppgavene gjør at boka også vil være nyttig for førskolelærere og andre som er interessert i hvordan man på best mulig måte kan utvikle et godt innhold og spennende arbeidsmåter i flerkulturelle barnehager.

Oplandske Bokforlag
ISBN: 978-82-7518-153-2